Kontakty

Predajca

Názov:SMsoft s.r.o.
IČO:46516808
DIČ:2023400830
IČ DPH:SK2023400830
Mesto:Senica
PSČ:90501
Adresa:Štefánikova 709/65
Telefón:+421949219794
E-mail:smsoft@smsoft.sk
Kontakt:Zdenko Mikušovič

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 033/5512 689
  • 033/5512 690
Fax:
  • 033/5512 656